thùng carton

Liên Hệ

Khu vực áp dụng thùng carton:

Chiều dài tối đa (A + B) * 2 2400 mm
Chiều dài tối thiểu (A + B) * 2 720mm
Chiều rộng tối đa (C + D + C) 1300mm
Chiều rộng tối thiểu (C + D + C) 300mm
纸 Chiều cao của bộ nạp 500mm

Khu vực áp dụng thùng carton:

Chiều dài tối đa (A + B) * 2 2400 mm
Chiều dài tối thiểu (A + B) * 2 720mm
Chiều rộng tối đa (C + D + C) 1300mm
Chiều rộng tối thiểu (C + D + C) 300mm
纸 Chiều cao của bộ nạp 500mm

Sản Phẩm Khác

Sản phẩm đã xem

Sản Phẩm

messenger